Kapcsolat


E-mail:  nekinem@csakneked-elektronika.hu

just4youelectronics@gmail.com

tel/sms:  +36303854066

Megosztás

nappali menetjelző lámpa

2012.12.02.

Az utólag felszerelt menetjelző lámpák közül kevés felel meg a KRESZ előírásoknak, és gyakran a józan észnek sem.
A felhasználók, a beszerelést végzők, és az ellenőrzésre hivatott személyek fejében ezzel kapcsolatban maradt néhány kérdőjel, mivel az NKH honlapján található hatályos 6/1990 jogszabály érvényben van, de a 26/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 5.§-a módosította az előírást.

A jármű moduloknál található a technikai leírása egyik elektronikának, amellyel jogszerűen működtethető az RL lámpa. 

A jogszabály magyarázatok közül a szakmai közönség számára az Autótechnika szaklapban Gál István tollából megjelent írást ajánlom:

http://autotechnika.hu/cikkek/9220,a-nappali-menetjelzo-lampa-hasznalata.html

"Így helyes!
A nappali menetjelző lámpa használata
A 26/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 5. §-a módosította a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszakifeltételeirőlszóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 55/B. § (3)
bekezdésének előírásait. Ennek következményeként egybehangzóak az ENSZ-EGB 48. számú Előírás és a
nemzetiszabályozás nappali menetjelző lámpára vonatkozó követelményei.

Az EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK NAPPALI MENETJELZŐ LÁMPÁINAK
JÓVÁHAGYÁSÁRA tárgyú
ENSZ-EGB 87. számú Előírás (87.R.) 2.1. pontja szerint:
2.1. „Nappali menetjelző lámpa olyan menetirányban előre néző lámpát jelent, amelynek rendeltetése a
járművet jobban láthatóvá tenni nappali vezetés közben.”

E lámpa használatát — a rendeltetésének megfelelően — lehetővé teszi a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 44.§ (8) bekezdése:
„Lakott területen kívüli úton a forgalomban résztvevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított
fényszóróval, … nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.”
A KRESZ elsőként a nappali menetjelző lámpát említi mivel e lámpák „rendeltetése a járművet jobban
láthatóvá tenni nappali vezetés közben.” Ezért a lámpák minden szempontból kizárólag a meghatározott
rendeltetésnek megfelelően kerülnek kialakításra.
Nappali menetjelző lámpa hiányában, mintegy lehetséges helyettesítőként, a tompított fényszórót kell
bekapcsolni, mely azonban nem jelzőlámpa, hanem útmegvilágító berendezés 
2. ábra: a gépkocsi „kivilágítása” a felső képen tompított fényszóróval,
az alsó képen nappali menetjelző lámpával.
A helyettesítő tompított fényszóró lehetséges használatának oka, hogy a nappali menetjelző lámpa
gyakorlatilag még nem kötelező. Emiatt a gépkocsik meghatározó többsége nem rendelkezik e lámpával. Ez
esetben a KRESZ előírása csak tompított fényszóróval teljesíthető.
Fontos tudni, hogy a Bizottság 98/2008/EK irányelvének (2) bekezdése a közúti közlekedésbiztonság
fokozása érdekében, a gépjárművek láthatóságának javítása okán bevezette a járművek nappali menetjelző
lámpával történő felszerelésének kötelezettségét.
Ha e kötelezettség az M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozóan 2011. február 7-i hatállyal, a többi
járműkategóriára vonatkozóan 2012. augusztus 7-i hatállyal nem teljesül, akkor az EK tagállamai
visszautasítják az EK típusjóváhagyás, illetve nemzeti típusjóváhagyás megadását az új típusú járművekre.
Azaz a fenti dátumok után jóváhagyott és gyártott kizárólag új típusú gépkocsikon vált/válik kötelezővé a
nappali menetjelző lámpa alkalmazása. A jelenleg gyártott, EK típusjóváhagyással már rendelkező, illetve már
forgalomba helyezett járműveken nem kötelező, de alkalmazható.
Egyes járműgyártók (Mercedes, BMW, AUDI, Lancia stb.) már több éve, több típuson gyárilag alkalmazzák
a lámpákat, melyek elektromos kapcsolása megfelel az
EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA A VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZŐ
KÉSZÜLÉKEK BEÉPÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL
tárgyú ENSZ-EGB 48. számú Előírás (48.R) követelményeinek. A 48. R. az alábbiakat tartalmazza.

6.19.7. Elektromos kapcsolás
6.19.7.1. A nappali menetlámpák automatikusan legyenek bekapcsolva, ha a motort elindító és/vagy leállító
berendezés olyan állásban van, amely lehetővé teszi a motor működését. Azonban a nappali lámpák
kikapcsolt állapotban maradhatnak miközben az automatikus váltó, parkoló vagy üres állásban van, mialatt a
rögzítő fék be van kapcsolva, vagy miután a vezérlőrendszert aktivizálták, de a járművet először hozták
mozgásba.
A nappali menetlámpák automatikusan legyenek kikapcsolva, amikor az első ködlámpákat vagy fényszórókat
bekapcsolják, kivéve azt az esetet, ha az utóbbiakat arra használják, hogy felvillanó figyelmeztető jelzéseket
adjanak.
Emellett az 5.11. bekezdésben említett lámpák nincsenek bekapcsolva, amikor a nappali menetlámpák
bekapcsolt állapotban vannak.
5.11. ……… az első és a hátsó helyzetjelző lámpákat, a hátsó körvonaljelző lámpákat ( ha vannak), az
oldaljelző lámpákat (ha vannak), és a hátsó rendszerszámtábla megvilágító lámpát ……”.

3. ábra
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendeletben (MR.) az elektromos kapcsolásra vonatkozó 55/B. § (3) bekezdés korábban
az alábbiakat tartalmazta:
„A nappali menetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy csak a helyzetjelző
lámpákkal együtt legyenek bekapcsolhatók, de – kivéve a 42. § (5) bekezdése szerinti esetet –
automatikusan kapcsolódjanak ki, amikor a fényszórókat bekapcsolják.”
Mint látható a helyzetjelző lámpák egyidejű bekapcsolása tekintetében az MR. előírása eltért a 48.R.-ben
előírtaktól.
Ez az ellentmondás a nappali menetjelző lámpák utólagos felszerelésekor az elektromos kapcsolást tekintve
bizonytalanságot okozott. Ennek eredményeként kétféle bekötést is alkalmaztak (helyzetjelző lámpákkal
együtt, helyzetjelző lámpák nélkül).
Az ellentmondás feloldása okán a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszakifeltételeirőlszóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításárólszóló 26/2010. (XII. 22.) NFM
rendelet 5.§-a az alábbiakat rendeli.
5. § Az MR. 55/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nappali menetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a lámpa
automatikusan bekapcsolódjon, ha a motorindító kapcsoló a motor indítására kész állapotában van, de –
kivéve a 42. § (5) bekezdése szerinti esetet – automatikusan kapcsolódjanak ki, amikor a fényszórókat
bekapcsolják.”
A módosítás megszüntette a 48.R. és az MR. előírásai között az elektromos kapcsolás tekintetében fennállt
különbözőséget.
Tehát „a helyzetjelző lámpákkal együtt legyenek bekapcsolhatók” kitétel törlése egyértelműen azt jelenti, hogy
a nappali menetjelző lámpák bekapcsolásával egyidejűleg a helyzetjelző, méretjelző, valamint a rendszám
megvilágító lámpák nem világítanak.
Megjegyzendő, hogy a fényszórók meghatározás az útmegvilágító fényszórók bármelyikére vonatkozik, azaz
tompított fényszóróra, vagy távolsági fényszóróra, vagy akár a ködfényszóróra. A meghatározott kivétel
esete, pedig nem más, mint a távolságifényszóró un. „fény kűrt” üzemmódja.
Mi a teendő az olyan régebbi felszerelésű nappali menetjelző lámpákkal melyek elektromos kapcsolása eltér
a 48.R., valamint az MR. jelenlegi előírásaitól?
Hazánkban még üzemelhetnek egykor északi országok piacára készült gépkocsik melyek gyárilag alkalmazott
lámpáinak elektromos kapcsolása a jelenlegitől eltérő, de azt a jármű gyártója az egykori előírásoknak
megfelelően tervezte. Ezek elektromos bekötését nem kell megváltoztatni.
Ugyancsak nem kell megváltoztatni azoknak az utólag felszerelt lámpáknak az elektromos bekötését,
melyeket még a fent hivatkozott módosítás előtt, az MR. egykori előírásainak megfelelően alkalmaztak a
járművön.
A fenti esetekben azért nem szükséges a kapcsolási módozat megváltoztatása mert azok egykori nemzetközi,
vagy nemzeti előírásoknak megfelelően készültek.
Azonban a módosítás után felszerelt lámpa kapcsolási módja csak a jelen előírások szerinti lehet.
Megjegyezendő, hogy az MR. módosítását megelőzően utólag felszerelt lámpa korábbi kapcsolási
módozatának önkéntes megváltoztatása — a módosított szabályozás szerint (automatikus bekapcsolódás,
helyzetjelző lámpák nélkül) — lehetséges.

vissza